logo

Järnlodets Doktor
Adress:
Nybrogatan 12


08 660 48 50
Bokning:
måndag-fredag
9:00-17:00

Öppet:
måndag-fredag
9:00-17:00
Det finns akuta tider varje vecka


Betalning
200 kr för patientbesök
Frikort gäller
Kortbetalning accepteras
Det är ej något hinder för er som är listade på en annan mottagning i en annan stad eller kommun att söka till oss.
Inför alla besök till speciallist inom allmänmedicin anmäler du din ankomst till receptionist.

Avbokning
Vill du avboka ditt besök ska detta göras minst 24 timmar innan din inbokade tid. Uteblivet besök debiteras enligt praxis. Gäller även dig med frikort.

Högkostnadsskydd och Frikort
Högkostnadskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett max i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbellopett får du frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjort det första besöket.

Våra husläkare
Våra husläkare är specialister i allmänmedicin med många års erfarenhet av primärvård. Till läkaren ringer du i första hand för att boka en läkartid vid akuta eller kroniska besvär. Vid behov av speciallistsjukvård utfärdas remiss för vidare utredning.

Ni kan kontakta oss varje dag på telefon, för besök måste ni först boka tid per telefon. Hemsjukvård utförs ej. Provtagning sker på närliggande karolinska sjukhusets laboratorier.

Information om dig som tar Waran. Waran ordination sker efter blodprovstagning.

Läkare
Dr Gunnar Hellsten
spec allmänmedicin

Dr Karl Gunnar Wettermark
spec allmänmedicin
spec företagshälsovård

Personal
Anna Hellsten

Medarbetare sökes
Läkarspeciallist privat eller med egen etablering sökes. Lokalen hyrs ut fyra dagar per månad. Avgiften är 10 000 kr i månaden
Ring Anna Hellsten
08 660 48 50Historia
Järnlodets doktor AB erbjuder ett brett utbud av sjukvård med förebyggande och behovsanpassad vård till patienter i hela Sverige. JDAB är en etablerad läkarmottagning med hög kompetens och lång erfarenhet av primärvård. Mottagningen ligger centralt vid Östermalmstorg och har funnits sedan 50-talet.

Järnlodets Doktor AB drivs av Doktor Gunnar Hellsten som arbetar på den nationella taxan sedan 20 år. Här är patienten i fokus. Många multisjuka och äldre trivs i den hemtrevliga miljön där man bemöts med respekt.